Förbundsdirektion 2018-12-04–2018-12-05

Plats: Regionhuset, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå
Datum: 2018-12-04 - 2018-12-05

Protokoll:

- + Visa bifogade bilagor (29)

Kvalitetsuppföljning 2017:

Akademiska sjukhuset
Karolinska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Presentationer:
Norra sjukvårdsregionens nyttjande av Skandionkliniken – Elisabeth Karlsson
Skandion info

Rapport om myalgisk encefalomyelit (ME) / Chronic fatigue syndrom (CFS) – Gunilla von Bergen Lodnert
Presentation ME CFS NRF 2018-12-04

 

Kunskapsstyrning – Regionalt cancercentrum norr – Anna-Lena Sunesson
FD 181204 Reg cancerplan vplan budget RCC Norr_1

Förslag till revidering av NRF förbundsordning – Annika Renström
Forbundsordning_foredragFD1801204