Förbundsdirektion 2018-05-15–2018-05-16

Plats: Jämtland
Datum: 2018-05-15 - 2018-05-16

- + Visa bifogade bilagor (32)

Presentationer:
Uppföljning av det regionala folkhälsopolitiska programmet – Anna Fremnér
Uppfoljning_indikatorer__version2_FD180516_1

Trombektomi vid akut stroke – Mats Brännström

Trombektomi vid stroke i Norra regionen maj 2018
Regiongemensam målbild – Mats Brännström

Malbild

Uppföljning och analys av riks- och regionsjukvårdens kostnader – Annika Renström

Arsuppfoljning 2017 FD 20180515