Förbundsdirektion 2017-05-23-2017-05-24

Plats: Västernorrland
Datum: 2017-05-23 - 2017-05-24

Protokoll:


Presentationer:
Anna-Lena Sunesson och Beatrice Melin, RCC Norr – Information från RCC Norr
FD 170523 MDK PETCT SVF mm

Cecilia Diamant -Information om donationsverksamheten

Cecilia Diamant -Forbundsdirektion 170523

Peter Möllerswärd – Uppföljning regionala folkhälsopolitiska programmet
Peter Mollersward - Uppfoljning av indikatorer fran folkhalsopolitiska programmet_Norrland_versionen_20170502

Mats Brännström – Trombektomi vid akut stroke
Mats B - Behandling av akut stroke ppt

Lisbet Gibson – Bussolyckan i Jämtland 170402Bussolycka bilder Lisbet 20170519

Jack Lysholm och Karin Siktröm – Gemensam kunskapsstyrning i norra sjukvårdsregionen – exemplet NORA
RCNorr NRF presentation 24 maj -FINAL_1