Anslag – Förbundsrevisorernas protokoll 2021-06-11

Plats:
Datum:

Protokoll:

Protokoll från förbundsrevisorernas sammanträde den 11 juni 2021 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.