Anslag – Förbundsdirektionens protokoll 2021-12-08

Plats:
Datum: 2021-12-13

Protokoll:

Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde den 9 juni 2021 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.