Anslag – Förbundsrevisorernas protokoll 2020-11-10

Plats: Digitalt
Datum: 2020-11-10

Protokoll:

Protokoll från förbundsrevisorernas sammanträde den 10 november 2020 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.