Anslag – Förbundsdirektionen 2021-09-29 – § 61

Plats:
Datum: 2021-09-29
Tid: 1030-1100

Protokoll:

Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde den 29 september 2021 § 61 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.