Anslag – Förbundsdirektionen 2021-03-17 – §§ 5

Plats:
Datum: 2021-03-17
Tid: 1000-1100

Protokoll:

Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde den 17 mars 2021 § 5 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.