Sammanträden

Förbundsdirektionen 2020-10-06–07

Plats: Videomöte
Datum: 2020-10-07

Uppkopplingsinformation kommer skickas separat till deltagarna via mail. Presentationerna kommer läggas ut någon dag i förväg. Sammanträdet kommer ske på distans,…
Läs mer »