Sammanträden

Förbundsdirektionen 2020-10-06–07

Plats: Videomöte
Datum: 2020-10-07

Uppkopplingsinformation kommer skickas separat till deltagarna via mail. Presentationerna kommer läggas ut någon dag i förväg. Sammanträdet kommer ske på distans,…
Läs mer »

Förbundsrevisionens protokoll den 16 juni 2020

Plats: Videokonferens
Datum: 2020-06-16
Preliminärt program

Förbundsrevisionens protokoll för sammanträdet den 16 juni 2020. Anslås den 22 juni 2020