Sammanträden

Förbundsdirektion 2020-03-10–2020-03-11

Plats: Regionhuset i Umeå
Datum: 2020-03-10 - 2020-03-11

Presentationer: Föredragningar från NRF kansli – Nina Fållbäck Svensson och Annika Renström Högspecialiserad vård, så organiserar vi arbetet i norra…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2019-12-03–2019-12-04

Plats: Jämtland
Datum: 2019-12-03 - 2019-12-04

Presentationer: Föredragningar från NRF kansli – Nina Fållbäck Svensson och Annika Renström  Forskning i Norra sjukvårdsregionen – Jonas Appelberg Donationsverksamheten…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2019-10-01–2019-10-02

Plats: Regionhuset i Umeå, Styrelserummet
Datum: 2019-10-01 - 2019-10-02

Presentationer: Förslag till samordning av vissa patientavgifter, sjukresor – Henric Fuchs Neonatala transporter – Luftburna IVA transporter av små barn…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2019-05-21–2019-05-22

Plats: Västernorrland
Datum: 2019-05-21 - 2019-05-22

Presentationer: Skandionklinikens organisation och uppdrag – Peter Olofsson Förbundsdirektörens rapport – Nina Fållbäck Svensson Uppföljning och analys av riks- och…
Läs mer »

Förbundsdirektion 2019-03-27–2019-03-28

Plats: Regionens Hus, Luleå
Datum: 2019-03-27 - 2019-03-28

Presentationer: Läkemedelsrådets rapport – Bo Sunqvist och Yvonne Nilsson Introduktion till Norra sjukvårdsregionförbundet – Nina Fållbäck Svensson och Annika Renström…
Läs mer »