Regional forskningskonferens 27-28 augusti 2015, Östersunds sjukhus

Årets tema – Glesbygdsmedicin

Norrsken
Norrlandstingen kommer från och med 2015 att gemensamt arrangera en årlig forskningskonferens som ska rotera mellan orterna. Först ut är Jämtland och Östersund.

Syftet med konferensen är att lyfta fram den forskning som bedrivs i regionen kopplad till nationell/internationell forskning.

Eftersom vår del av världen kännetecknas av ett vidsträckt landskap kommer temat för 2015 att vara glesbygdsmedicin.

Konferensen vänder sig till anställda med anknytning till de fyra landstingen/regionerna i norr – Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Du kan medverka vid konferensen med en muntlig presentation, poster eller delta som åhörare.

Vi kommer fortlöpande att uppdatera denna webbsida med information om anmälningsförfarande, ”Anmälan Abstract” samt program.

Ytterligare information lämnas av:
Hanna Viklund, adminstratör FoUU-staben
tfn 063-154951

Göran Larsson, FoUU-chef, Region Jämtland Härjedalen
tfn 063-147690