Vargatef ARIL rekommendation 2016-03-04

Publiceringsdatum:

Vargatef, nintedanib

Avsett för behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp där progress noterats efter första linjens palliativa kemoterapi.