Tecentriq, ARIL rekommendation 2019-06-04

Publiceringsdatum:

Tecentriq®, atezolizumab

Avsett för behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer av skivepitel och icke-skivepitel-typ i andra linjen.