Taltz, ARIL rekommendation 2019-01-30

Publiceringsdatum:

Taltz®, ixekizumab

Avsett för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som ej svarat på lokal eller peroral systemisk basbehandling.