Spravato, ARIL rekommendation 2020-12-18

Publiceringsdatum:

Spravato®, esketamin
Avsett för behandling av terapirefraktär egentlig depression.