Rydapt, ARIL rekommendation 2018-02-27

Publiceringsdatum:

Rydapt ®,midostaurin

Avsett för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML), som är FLT3-mutationspositiva och vuxna patienter med aggressiv
systemisk mastocytos (ASM), systemisk mastocytos med associerad hematologisk neoplasma (SM-AHN) eller mastcellsleukemi (MCL).