Prevymis, ARIL rekommendation 2020-12-17

Publiceringsdatum:

Prevymis®, letermovir
Avsett för profylax mot reaktivering av cytomegalovirus (CMV)