Rekommendationer

Vargatef ARIL rekommendation 2016-03-04

september 16, 2016

Vargatef, nintedanib Avsett för behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp där progress noterats efter första linjens palliativa kemoterapi.