Rekommendationer

Zytiga, ARIL rekommendation 2018-08-10

mars 11, 2019

Zytiga®. abiraterone Gäller ny indikation: Nydiagnostiserad högrisk metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) hur vuxna män i kombination med ADT.