Otezla (reuma), ARIL rekommendation 2018-04-20

Publiceringsdatum:

Otezla®, apremilast

Avsett för behandling av måttlig till svår psoriasisartrit.