Otezla (hud), ARIL rekommendation 2018-04-13

Publiceringsdatum:

Otezla®, apremilast

Avsett för behandling av måttlig till svår psoriasis.