Orkambi, ARIL rekommendation 2018-10-23

Publiceringsdatum:

Orkambi ®, lumacaftor/ivakaftor

Avsett för behandling av cystisk fibros.