Optune, ARIL rekommendation 2018-10-03

Publiceringsdatum:

Optune TTF ®, Optune TTF

Avsett för behandling av glioblastom som opererats/biopserats behandlats postoperativt med radiokemoterapi.