Opdivo ARIL rekommendation 2016-03-04

Publiceringsdatum:

Opdivo , nivolumab

Avsett för behandling av metastaserande icke småcellig lungcancer av skivepiteltyp, där progress noterats efter första linjens palliativa kemoterapi.