Obdivo/Keytruda ARIL rekommendation 2016-12-13

Publiceringsdatum:

Obdivo®,nivolumab/Keytruda®,pembrolizumab -Indikation malignt melanom

Avsett som monoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna.