Nulojix ARIL rekommendation 2016-11-06

Publiceringsdatum:

Nulojix, belatacep

Belatacept (Nulojix®) är indicerat som profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njurtransplantationspatienter. Belatacept utgör en ny klass av immunosuppressiva läkemedel och ges vid underhållsbehandling som intravenös infusion var fjärde vecka.