Nuedexta, ARIL rekommendation 2017-03-08

Publiceringsdatum:

Nuedexta®, dextromethorphan/quinidin
Avsett för behandling av affektlabilitet med ”emotionell inkontinens” hos patienter med ALS.