Nucala, ARIL rekommendation 2018-04-20

Publiceringsdatum:

Nucala®, mepolizumab

Avsett för behandling av eosinofil astma.