Mekinist, ARIL rekommendation 2018-05-24

Publiceringsdatum:

Mekinist®, Trametinib

Avsett för behandling av icke-resektabelt eller metastaserat malignt melanom med BRAF-mutation.