Lynparza ARIL rekommendation 2015-08-21

Publiceringsdatum:

Lynparza ®, olaparib L01XX46

Lynparza är indicerat som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med platinumkänslig recidiverande BRCA-mutad (germline och/eller somatisk) höggradig serös epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som är i respons (komplett eller partiell) efter platinumbaserad cytostatikabehandling.

Sammanfattande bedömning

Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar att använda Lynparza i enlighet med det landstingsgemensamma införande- och uppföljningskontrollet.

Lynparza är en underhållsbehandling som ges direkt efter respons på andra linjens platinabaserad behandling (Lynparza-studien inte särredovisat för patienter som behandlas vid första återfall).

Rekommendationen gäller patienter som svarat (partiellt eller komplett remission) på platinuminnehållande kemoterapi och får sent återfall (<6 månader efter avslutad behandling) av BRCA-muterad (germline eller somatisk) höggradig serös ovarialcancer.