Lartruvo, ARIL rekommendation 2017-10-06

Publiceringsdatum:

Lartruvo®, olaratumab

Avsett för behandling av metastaserad och lokalt avancerad mjukdelssarkom,