Keytruda Opdivo Tecentriq uro, ARIL rekommendation 2018-02-28

Publiceringsdatum:

Keytruda®, pembrolizumab; Tecentriq®, atezolizumab; Opdivo®, nivolumab

Avsett för behandling av metastaserad urothelial cancer. Opdivo har även indication
njurcellscancer.