Keytruda NSCLC, ARIL rekommendation 2018-02-28

Publiceringsdatum:

Keytruda®, pembrolizumab; Tecentriq®, atezolizumab; Opdivo®, nivolumab

Avsett för behandling av icke-småcellig lungcancer.