Keytruda, ARIL rekommendation 2019-05-02

Publiceringsdatum:

Keytruda®, pembrolizumab

Avsett för behandling för adjuvant behandling av malignt melanom med hög risk för recidiv (stadium IIIb-d, samt utvalda fall i stadium IIIa och IV).