Jinarc, ARIL rekommendation 2017-09-22

Publiceringsdatum:

Jinarc®, tolvaptan

Avsett för behandling av autosomalt dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD) med evidens på snabb progress.