Jakavi, ARIL rekommendation 2017-05-15

Publiceringsdatum:

Jakavi, ruxolitinib

Behandling av patienter med polycytemia vera.