Imfinzi, ARIL rekommendation 2018-12-17

Publiceringsdatum:

Imfinzi ®, durvalumab

Avsett för behandling av lokalt avancerad lungcancer (stadium III) som erhållit kurativ radiokemoterapi.