Ibrance, ARIL rekommendation 2018-05-13

Publiceringsdatum:

Ibrance®, palbociklib

Avsett för behandling av metastaserad ER+/Her2- bröstcancer i kombination med
aromatashämmare, eller i kombination med fulvestrant till kvinnor som tidigare erhållit endokrinbehandling Kisqali®, ribociklib avsett för behandling av lokal avancerad/metastaserande ER+/Her2-bröstcancer i kombination med aromatashämmare.