Entyvio ARIL rekommendation 2014-11-19, rev 2014-12-16 och 2015-08-26

Publiceringsdatum:

Entyvio ®, vedolizumab L04AA33

Entyvio är indicerat för behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot konventionell behandling med en TNFα-antagonist (antagonist mot tumörnekrosfaktor alfa).

Sammanfattande bedömning

Norrlänska läkemedelsrådet rekommenderar Entyvio, i enlighet med TLV´s förmånsbeslut med begränsning, utgör tredjehandsalternativ vid behandling av ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.

Behandlingen och denna rekommendation ska följas upp av behandlande klinik.