Dupixent, ARIL rekommendation 2019-09-26

Publiceringsdatum:

Dupixent®, dupilumab

Avsett för behandling av svår atopisk dermatit som saknar andra effektiva behandlingsalternativ.