Defitelio, ARIL rekommendation 2017-11-15

Publiceringsdatum:

Defitelio®, defibrotide

Avsett för behandling av veno-occlusive disease VOD, även benämt sinusoidal obstruction syndrome SOS, är en ovanlig komplikation som uppträder efter allogen
stamcellstranplantation och i mycket sällsynta fall efter autolog transplantation.