Darzalex, ARIL rekommendation 2020-12-18

Publiceringsdatum:

Darzalex®, daratumumab
Avsett som monoterapi eller kombinationsterapi för behandling av vuxna
patienter med multipelt myelom.