Darzalex, ARIL rekommendation 2018-05-24

Publiceringsdatum:

Darzalex®, daratumumab

Avsett för behandling av recidiverande och refraktärt multipelt myelom.