Darzalex ARIL rekommendation 2016-11-06

Publiceringsdatum:

Darzalex, Daratumumab

Indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom där tidigare behandling inkluderade en proteasomhämmare och ett immunmodulerande medel och med uppvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling.