Cosentyx, ARIL rekommendation 2017-11-15

Publiceringsdatum:

Cosentyx®, sekukinumab

Avsett för behandling avmåttlig till svår plackpsoriasis och psoriasisartrit (PsA) och ankyloserande spondylit (AS)