Bavenico, ARIL rekommendation 2019-06-10

Publiceringsdatum:

Bavenico®, avelumab

Avsett för behandling som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (MCC).