Alecensa, ARIL rekommendation 2019-01-31

Publiceringsdatum:

Alecensa®, alectinib

Avsett för behandling av ALK rearrangerad metastaserande lungcancer efter svikt på behandling med ALK hämmare crizotinib.