Aimovig, ARIL rekommendation 2019-03-01

Publiceringsdatum:

Aimovig®, erenumab

Avsett för behandling a migrän. Migränprofylax hos vuxna som har minst fyra migrändagar per månad.