Abraxane ARIL rekommendation 2015-08-18

Publiceringsdatum:

Abraxane ®, paklitaxel

Första linjens behandling med Abraxane i kombination med Gemcitabine mot metastaserad pancreascancer hos vuxna individer.

Sammanfattande ställningstagande

Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL) rekommenderar landstingen i norra regionen att använda Abraxane vid första linjens behandling av vuxna patienter med spridd bukspottkörtelcancer.

INCA kvalitetsregister ska användas vid uppföljningen.