WOLF projektet: Förutsättningar för god forskning om ett hälsosamt arbetsliv

Projekt: Projekt 7/06

Anders Knutsson, Prof, läkare, Mittuniv.och Sundsvalls sjukhus
Berndt Karlsson, Läkare, Yrkes & Miljömedicinska kliniken NUS

Målsättning och syfte

Projektets målsättning och syfte var att dokumentera studien WOrk Lipids and Fibrinogen – Follow-up, WOLF-F, för att den ska vara lättillgänglig för forskare.

Metod

Det insamlade datamaterialet har gåtts igenom och förberetts så att det ska vara tillgängligt för forskare. Det fysiska materialet (5 540 enkäter) har organiserats, arkiverats och dokumenterats. Databasen har stämts av och beforskas.

Betydelse

Det är viktigt att datainsamlingar och databaser är ordentligt organiserade och arkiverade samt dokumenterade för att de ska kunna utnyttjas på bästa sätt av forskare. Välorganiserade databaser utnyttjas förmodligen mer och det är viktigt att vi använder allt det material vi samlar in i olika studier.

Dokumentation och rapportering

WOLF-F projektet är idag bättre organiserat och strukturerat detta visar sig i den dokumentation vi har runt projektet. Vetenskaplig avrapportering kommer inte att ske.