Varför minskar inte intensiv insulinbehandling hjärtinfarkt, stroke och hjärt-kärldöd hos patienter med störd glukosmetabolism eller diabetes typ 2

Projekt: VISARE NORR 653901

Projektledare: Kurt Boman

Medarbetare/handledare: Mona Olofsson, Aslak Rautio

Ladda ner fullständig rapport